Wykaz kursów na rok 2014

Bieżące komunikaty –   znajdziesz tutaj bieżące komunikaty m.in. ogłoszenia o przetargach, konkursach

Harmonogram działań – tutaj jest zamieszczony aktualny harmonogram zajęć w bieżącym roku szkolnym

Regulaminy –  regulamin uczestnictwa w projekcie, kryteria rekrutacji, skład komisji rekrutacyjnej, regulamin małopolskiego konkursu „Mam zawód, mam fantazję”, oświadczenie o rezygnacji w projekcie, formatka

Zajęcia pozalekcyjne –  w tej zakładce zobaczysz wykaz wszystkich zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym, po kliknięciu na wybraną formę zajęć możesz zapoznać się z jej opisem. W miarę postępującej rekrutacji,  zamieszczona będzie lista uczestników oraz zdjęcia z przebiegu zajęć.

Kursy zawodowe  – w tej zakładce umieszczony jest wykaz wszystkich kursów zawodowych  w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym, po kliknięciu na wybraną formę kursu zawodowego możesz zapoznać się z jego opisem. W miarę postępującej rekrutacji,  zamieszczona będzie lista uczestników oraz zdjęcia z przebiegu kursu.

Promocja projektu – na bieżąco będą umieszczane w tym miejscu informacje, zdjęcia promujące projekt, filmiki itp.