Obchody 83 rocznicy Agresji Rosji Sowieckiej na Polskę

Obchody 83 rocznicy Agresji Rosji Sowieckiej na Polskę

W dniu 17 września 2022 roku poczet sztandarowy naszej szkoły wraz z panią dyrektor Renatą Bębenek oraz nauczycielkami Małgorzatą Braś i Katarzyną Szafraniec-Witkowską uczestniczył w lokalnych obchodach 83 rocznicy Agresji Rosji Sowieckiej na Polskę zorganizowanych przez Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chrzanowie.

To patriotyczne wydarzenie rozpoczęło się mszą św. w kościele p.w. Św. Mikołaja, następnie dalsze części uroczystości odbyły się przy tablicach katyńskich w parku im.100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski. Odczytano apel pamięci oraz złożone zostały wiązanki kwiatów w hołdzie poległym i pomordowanym.