OGŁOSZENIE!

OGŁOSZENIE!

25 września 2019 r. (środa) odbędą się zebrania Rodziców uczniów wszystkich klas wg następującego harmonogramu:

  • godz. 16.30: hala sportowa przy ZSECh – Rodzice uczniów klas pierwszych – spotkanie z Dyrektorem szkoły oraz Wychowawcami.
  • godz. 16.30: sala 31 – Rodzice uczniów klasy 2PP i klas trzecich (3B, 3G, 3EG) spotkanie dotyczące procedur przeprowadzania egzaminów zawodowych. 
  • godz. 16.30: sala 55 – Rodzice uczniów klas czwartych – spotkanie dotyczące procedur przeprowadzania egzaminu maturalnego.
  • godz. 17.15: spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych wg wykazu.
  • godz. 18.00: sala 51 zebranie przedstawicieli rad oddziałowych.