OLIMPIJCZYCY NA START!

OLIMPIJCZYCY NA START!

4 listopada 2015 jedenaścioro uczniów naszej szkoły zmagało się z zadaniami z zakresu ekonomii w ramach XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Tematem tegorocznej edycji były ”Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”. Uczestnicy, po oficjalnym przywitaniu przez Panią Dyrektor Renatę Bębenek, pisali wypracowanie na jeden z dwóch podanych tematów:

  1. Omów przyczyny ubóstwa i sposoby jego pomiaru. W jaki sposób przeciwdziała się temu zjawisku w Polsce.
  2. Omów teoretyczne determinanty rozwoju ekonomicznego i jego główne bariery w krajach rozwijających się. Przedstaw, jakie społeczno-gospodarcze konsekwencje ma zróżnicowanie poziomu rozwoju krajów dla aktualnej sytuacji w Europie.

Uczniowie rozwiązywali również zadanie z ekonomii dotyczące punktu równowagi konsumenta i linii ograniczenia budżetowego, a także test składający się z 30 pytań z zakresu makro i mikroekonomii.

Wyniki konkursu poznamy wkrótce. Mam nadzieję, że dla uczestników było to ciekawe spotkanie z problematyką współczesnej ekonomii, jednocześnie sprawdzenie własnej wiedzy ekonomicznej, bez której trudno zrozumieć dzisiejszą rzeczywistość gospodarczą.

/Marta Tybor/