Umowa o partnerskiej współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Trzebini została podpisana w 2018 roku w celu realizacji zadań edukacyjnych zawartych w opracowanej przez nas innowacji pedagogicznej Edukacja policyjna. Innowacja ta jest realizowana w klasach Technikum o kierunku technik spedytor i technik eksploatacji portów i terminali. W ramach współpracy z MDK w Trzebini nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach sprawnościowych z zakresu sztuki samoobrony i musztry. Dzięki tej współpracy, uczniowie klas ze specjalnością policyjną mogą brać udział w zajęciach strzelectwa, ucząc się zasad posługiwania się bronią pod czujnym i fachowym okiem instruktora strzelectwa, pana Jacka Palki.

Strona partnera: https://www.pmdk-trzebinia.pl/