Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” Państwowej Inspekcji Pracy w roku szkolnym 2022/2023 . Etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” rozstrzygnięty

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” Państwowej Inspekcji Pracy w roku szkolnym 2022/2023 . Etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” rozstrzygnięty

W okresie październik 2022 do kwiecień 2023 r. nasza szkołą uczestniczyła w realizacji programu Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”, w ramach którego zostały przeprowadzone lekcje z zakresu: prawa pracy, rodzajów umów o pracę, umów cywilnoprawnych, urlopów pracowniczych w świetle najnowszych zmian.

W ramach programu „Kultura bezpieczeństwa” był zorganizowany konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”. Minister Edukacji i Nauki objął honorowym patronatem X edycję konkursu „ Poznaj swoje prawa w pracy” organizowanego w roku szkolnym 2022/2023 przez Państwową Inspekcję Pracy. 

Przeprowadzony w naszej szkole etap szkolny tego konkursu wyłonił 2 zwycięzców z najwyższą ilością punktów 24/25 pkt. Są to uczennice klasy 4EG – Dominika Kłeczek oraz Klaudia Kosek.   Zwyciężczynie etapu szkolnego reprezentowały naszą szkołę na etapie regionalnym. Dziewczyny dzielnie walczyły i świetnie sobie poradziły z zadaniami. Tym razem obyło się bez podium, ale na pewno zdobyte doświadczenie i umiejętności będą owocować w przyszłości zawodowej.

Uczestnicy etapu regionalnego zostali wyróżnieni dyplomami uczestnictwa, natomiast laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie. Ponadto opiekunowie, którzy przygotowywali uczestników etapu regionalnego konkursu, otrzymali listy gratulacyjne za merytoryczne wsparcie i pomoc w podejmowaniu przez uczniów tematyki bhp i prawa pracy.

DZIĘKUJEMY wszystkim uczniom za udział w szkolnym etapie konkursu, a dodatkowo Dominice i Klaudii za zaangażowanie i poświęcony czas na przygotowanie się do udziału w regionalnym etapie konkursu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w realizacji programu „Kultura bezpieczeństwa”, w szczególności ekonomistom z klasy 1EH, 2AE oraz 4 EG.

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” jest programem realizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w środowisku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów od 2006 roku.  Nasza szkoła już tradycyjnie bierze udział w tym przedsięwzięciu.

Tekst i zdjęcia: Maria Mendela