Przerwa na czytanie – podsumowanie akcji

Przerwa na czytanie – podsumowanie akcji

W roku szkolnym 2021/2022 po raz pierwszy młodzież, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini wzięli udział w II Międzynarodowej Edycji Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie.  27 października 2021 r. czytaliśmy na wszystkich przerwach w ciągu całego dnia. Czytaliśmy w klasach, na korytarzach i w biblioteceszkolnej. W czytanie zaangażowali się przede wszystkim uczniowie, ale również nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Planowaliśmy przeczytać 60 książek na przypadający właśnie jubileusz 60-lecia szkoły. Udało nam się osiągnąć tę liczbę , a nawet ją przekroczyć, gdyż w akcji czytania brało udział ponad 100 osób. Niektóre z nich udało się sfotografować.

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i udział w akcji. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym jeszcze więcej osób dołączy do akcji „Przerwa na czytanie”.