„Slow tourism – szansa dla małego przedsiębiorstwa”

„Slow tourism – szansa dla małego przedsiębiorstwa”

„Slow tourism – szansa dla małego przedsiębiorstwa”– pod takim hasłem odbyły się warsztaty przedsiębiorczości w turystyce na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie zorganizowane dla uczniów naszej szkoły na okoliczność przypadającego  w dniach 13-19 listopada 2017 Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Zajęcia prowadzili : dr Renata Rettinger, dr Michał Apollo – pracownicy Zakładu Turystyki i Badań Regionalnych Instytutu Geografii UP.

Warsztaty miały na celu wskazanie uczniom cech charakterystycznych nowego trendu w turystyce jakim jest slow tourism. W trakcie zajęć warsztatowych uczniowie mieli możliwość określenia i poznania różnych motywów podróżowania w kontekście turystyki masowej i slow.

Organizatorzy warsztatów w przystępny sposób zwrócili uwagę młodzieży na to, jak sposoby podróżowania zmieniają się we współczesnym „świecie przesytu”; jak przemieszczanie się do „więzień all incusive” i poddawanie się „słodkiej tyranii klimatyzacji”, coraz częściej skłaniają do refleksji i poszukiwania alternatyw; jak turystyka ekstremalna, nastawiona na silne bodźce i wrażenia, stopniowo ustępuje miejsca powolnej uważności i poszukiwaniu autentyczności doznań.

Zajęcia bazowały na kompetencjach  uczniów  w zakresie przedsiębiorczości, pracy w grupie, komunikacji i kierowania zespołem.

Nasza wizyta na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie zaowocowała również propozycją trwałej współpracy pomiędzy uczelnią a naszą szkołą , co z pewnością przysporzy korzyści naszym uczniom.

M.M