Uczniowie kształcący się w zawodach technik spedytor oraz technik eksploatacji portów i terminali korzystają z profesjonalnego oprogramowania Sped Trans, na użytkowanie którego szkoła ma wykupioną licencję. Program, używany jest przez firmy transportowe i spedycyjne na terenie całej Polski.

Zakres szkoleń dotyczy obsługi firmy transportowej w programie od podstawowych funkcji jak :wystawianie zleceń całopojazdowych kurierskich, drobnicowych, kolejowych, morskich, lotniczych poprzez zaawansowane funkcje finansowe i magazynowe.

Uczniowie mają możliwość po ukończeniu cyklu kształcenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego, otrzymania certyfikatu posiadającego ich umiejętności. Znaczna ich część kontynuuje pracę na bardziej rozbudowanych modułach programu podczas praktykach zawodowych.

Strona partnera: https://www.listprzewozowy.com.pl/