Spotkania z rodzicami

Spotkania z rodzicami

17 września 2015 r. (czwartek) odbędą się zebrania rodziców uczniów wszystkich klas wg następującego harmonogramu:

godz. 16.30:

– hala sportowa przy ZSECh – rodzice uczniów klas pierwszych,

– sala 31 – rodzice uczniów klas 2P, 2T, 3B, 3G, 3EŻ – spotkanie dotyczące procedur przeprowadzania egzaminów zawodowych,

– sala 55 – rodzice uczniów klas czwartych – spotkanie dotyczące procedur przeprowadzania egzaminu maturalnego.

godz. 17.15: spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych (wszystkie klasy).

godz. 18.00: sala 51 zebranie przedstawicieli rad oddziałowych.