Sprzątanie świata 2015

Sprzątanie świata 2015

Jak co roku wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątania Świata”. Uczniowie klasy 4OE – technik ochrony środowiska oraz technik ekonomista, posprzątali teren parku Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej. Zebraliśmy ponad czterdzieści dużych worków liści. Na koniec, w nagrodę za ciężką pracę, zjedliśmy kiełbaski pieczone na ognisku.

Uczniowie klasy 4OE
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini

„Wyprawa – poprawa” – pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja Sprzątania świata – Polska.  Kampania ta miała zwrócić uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Wskazanie, że poza obowiązkami, mamy również prawa, a jednym z nich jest prawo do tego, żeby się domagać rozwiązywania przez gminy takich problemów jak np. dzikie wysypiska. Do tego potrzebna jest wiedza i chęć współuczestniczenia w działaniach podejmowanych dla czystego środowiska.

http://naszaziemia.pl