Stypendystka

Stypendystka

Kilkanaście dni temu uczennica klasy IV B (technik hotelarstwa) Katarzyna Jakóbik odebrała z rąk Małopolskiej Kurator Oświaty stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/18. Zasłużyła na to wyróżnienie solidną i wytrwałą pracą w klasie trzeciej, uzyskując na świadectwie promocyjnym średnią ocen 5,44 (jedynie bardzo dobre i celujące oceny)!

Katarzynie serdecznie gratulujemy.

/PS/