Sukces w Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym!

Sukces w Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym!

Żaneta Supieta, uczennica klasy 4EH, tegoroczna maturzystka, została laureatką XLIV Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego, zajmując w nim II miejsce.
Ogólnopolski Konkurs Statystyczny organizowany jest w każdym roku przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności i wiedzy młodzieży w zakresie statystyki zdobywanej w szkole w oparciu o „Mały Rocznik Statystyczny Polski”.

Konkurencja była ogromna. Do konkursu zostało zgłoszonych ponad 1 700 prac z całej Polski. Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu pracy opartej na analizie i ocenie gospodarowania nośnikami energii w Polsce w oparciu o dane źródłowe zgromadzone w Małym Roczniku Statystycznym Polski 2014. Żaneta wykazała się w sposób profesjonalny rzetelną wiedzą merytoryczną oraz umiejętnością analizowania, przetwarzania, interpretowania, prezentowania informacji i formułowania wniosków. Głównymi kryteriami uwzględnianymi przy ocenie prac były: oryginalność interpretacji tematu, układ treści, umiejętność analizy i syntezy wiedzy źródłowej oraz stopień wykorzystania Małego Rocznika Statystycznego Polski.
Gratulacje oraz dyplom i tablet laureatka odebrała z rąk pani dyrektor Renaty Bębenek oraz pana starosty powiatu chrzanowskiego Janusza Szczęśniaka podczas Powiatowej Konferencji „Kuźnia Młodych Ekonomistów” zorganizowanej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych.
Praca została napisana pod kierunkiem Grażyny Szopy.

Serdecznie gratulujemy i życzymy Żanecie kolejnych sukcesów! /G. Szopa/