Szkolny Konkurs Literacko-Językowy w Języku Angielskim

Temat tegorocznej edycji : A Friend in Need Is a Friend Indeed 

Cele:

– rozbudzenie zainteresowania językami obcymi wśród młodzieży

– doskonalenie umiejętności pisania w języku angielskim

– rozwijanie talentów literackich i twórczych młodzieży

– zwrócenie uwagi na istotę przyjaźni, wsparcia oraz  życzliwości ze strony drugiego człowieka

Regulamin :

Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 28 lutego 2023 roku.

  1. Zadaniem jest napisanie wypracowania w formie opowiadania z elementami opisu  postaci w języku angielskim.
  2. Ocenie podlegać będą:
  3. Treść, m.in. oryginalne ujęcie tematu, mile widziana praca oparta na faktach
  4. Kompozycja m.in. zgodność z formą opowiadania literackiego z elementami opisu postaci, ilość słów od 150-250
  5. Bogactwo językowe m.in niebanalne łączenie zdań(spójniki), idiomy, czasowniki frazowe
  6. Poprawność językowa
  7. Ilość osób chętnych do wzięcia udziału w konkursie dowolna.
  8. Termin przekazania prac: 14 marca 2023 r.  do nauczycieli uczących języka angielskiego danego uczestnika lub bezpośrednio do p. Piotrowskiej lub p. M. Marceli.
  • Prosimy, aby praca ucznia zawierała imię, nazwisko i klasę  uczestnika.
  •  Laureaci zostaną powiadomieni o terminie ogłoszenia wyników i rozdania nagród .

Organizatorzy:

mgr Wioletta Piotrowska,, mgr Monika Marcela