Nowość!!!

Nauka w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali ze specjalnością mundurowe służby operacyjne realizowana przy współpracy z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej, przygotuje Cię w przyszłości do:

  • prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w porcie lotniczym;
  • pozyskiwania oraz przekazywania informacji dotyczących ciągłości operacyjnej portu lotniczego, w tym ochrony portu przed aktami bezprawnej ingerencji;
  • monitorowania stanu infrastruktury portu lotniczego, prowadzenie działań operacyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych i lotniskowych w porcie lotniczym;

Na kierunku został zwiększony zakres zajęć praktycznych oraz praktyk w jednostkach operacyjnych portów cywilnych lotniczych, morskich i kolejowych, w celu lepszego przygotowania się do zawodu, oraz nabycia nowych umiejętności.


Innowacja Mundurowe służby operacyjne na kierunku Technik eksploatacji portów i terminali realizowany będzie we współpracy z partnerami szkoły, którymi są:

  • Agent Handlingowy: LS Airport Services
  • Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice – Pyrzowice
  • Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice
  • Krajowa Administracja Celno-Skarbowa
  • SOL -Służb Ochrony Lotnisk
  • LSP – Lotniskowych Straży Pożarnych, jak również Państwowa Straż Pożarna w Chrzanowie
  • GTL- Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego z siedzibą w Katowicach

Klasa objęta współpracą z takimi instytucjami zapewni wyższą jakość kształcenia, a dodatkowe zajęcia z modułu „Mundurowe służby operacyjne” prowadzone przez specjalistów tej dziedziny, jeszcze bardziej uatrakcyjnią i podniosą poziom merytoryczny absolwentów planujących wykonywanie pracy w SOL-u- służbach ochrony lotniska lub innych służbach operacyjnych portów lotniczych, morskich czy kolejowych.

Uczestnictwo i realizacja innowacji daje możliwość gruntownego przygotowania się do wykonywania obowiązków w państwowych służbach operacyjnych i realizowana będzie w następujących modułach:

Moduł I Lotniskowe służby operacyjne i służby ruchu lotniczego

Moduł II Działania służb operacyjnych

Moduł III Działania służb żeglugi powietrznej

Nauka w klasach z proponowaną innowacją, oprócz uzyskania matury i zdania egzaminów zawodowych stworzy szansę zdrowej rywalizacji poprzez wyjście poza ramy obowiązującego szkolnego systemu oceniania i stworzenie dodatkowej motywacji w postaci możliwości zdobywania specjalistycznej wiedzy, przydatnej w przyszłej pracy zawodowej.

Zajęcia z innowacji będą częściowo realizowane u naszych parterów w portach lotniczych oraz na całodniowym, 4-dniowym wyjeździe podczas obozu szkoleniowego.