Wybierając technika spedytora, możesz zdecydować się na dodatkową specjalność: edukacja policyjna. W efekcie nie tylko przygotowujemy Ciebie do pracy zawodowej, zgodnej z kierunkiem kształcenia, ale dajemy możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji, przydatnych przy podejmowaniu pracy w służbach publicznych.


Twoje kompetencje wzbogacą się o znajomość kodeksu ruchu drogowego i ratownictwa medycznego, psychologii z elementami kryminologii oraz umiejętności strzeleckie i samoobrony.