Jeśli wybierzesz naukę w zawodzie technik spedytor o specjalności służba celna, realizowanej przy współpracy z Krajową Administracją Celną, zostaniesz przygotowany do:

  • wykonywania zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Unii Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT);
  • kontroli celno-skarbowa, towarów objętych procedurami celnymi;
  • wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępstw i wykroczeń skarbowych i ściganie ich sprawców;
  • realizacji polityki celnej w części dotyczącej przywozu i wywozu towarów;
  • pełnienia służby w organach Administracji Celno-Skarbowej;
  • kontynuowania kształcenia na uczelniach wyższych;

Na specjalności służba celna zwiększony został zakres zajęć praktycznych oraz praktyk w służbach celnych, w oddziałach Inspekcji Transportu Drogowego w celu lepszego przygotowania się do zawodu. Duży nacisk położono na przygotowaniu uczniów do pełnienia służby w organach Administracji Celno-Skarbowej oraz przekazaniu wiedzy z zakresu przepisów celnych niezbędnej do samodzielnego wykonywania obowiązków służbowych w podstawowej grupie stanowisk.

Raz w semestrze zajęcia będą realizowane na całodniowym wyjeździe szkoleniowym na placówce, granicy państwowej lub strzelnicy, a pod koniec roku szkolnego na 4-dniowym wyjeździe na obóz szkoleniowy.