Czym jest spedycja?

Spedycja to działalność polegającą na organizowaniu przewozu towarów. Firma spedycyjna wykonuje szereg czynności na rzecz zleceniodawcy związanych z organizacją transportu, zaczynając od dopasowania środka transportu, poprzez doradztwa w zakresie transportu ładunków, na rozładunku towaru kończąc

.

A czym zajmuje się spedytor?

 • pozyskiwaniem nowych klientów i przewoźników;
 • bieżącą obsługą zleceniodawców;
 • bezpośrednią współpracą z przewoźnikami;
 • monitorowaniem obsługiwanych zleceń;
 • pilnowaniem terminowości realizowanych usług;
 • koordynowaniem procesu transportowego;

Uzyskany tytuł technika spedytora jest honorowany na terenie całej Unii Europejskiej. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia:

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów 

Uczniowie realizują w zakresie rozszerzonym przedmioty: geografia, język angielski.

U nas nauczysz się:

 • zasad polityki transportowej;
 • realizacji zleceń transportowo-spedycyjnych;
 • przygotowania dokumentów spedycyjnych oraz transportowych;
 • doboru odpowiednich środków transportu do przewożonego ładunku;
 • obsługi różnych środków transportu wykorzystywanych w spedycji;
 • obliczania kosztów transportu, załadunku przeładunku i wyładunku towarów;
 • szacowania kosztów spedycyjnych;
 • transportowania i przechowywania różnego rodzaju ładunków (w tym niebezpiecznych, wielkogabarytowych, żywych zwierząt);
 • obsługi zintegrowanych systemów informatycznych stosowanych w pracy spedytora;
 • umiejętności w zakresie obsługi celnej;
 • języka angielskiego zawodowego używanego w spedycji;

Dodatkowo oferujemy:

 • wycieczki szkoleniowe do firm spedycyjnych;
 • wycieczki zawodowe np.: Śląskie Centrum Logistyki w Gliwicach, 8 Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie
 • wycieczki zagraniczne;
 • możliwość uczestnictwa w wykładach otwartych oraz warsztatach na uczelniach wyższych (Politechnika Krakowska- wydział transportu, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej);
 • praktyki w centach logistycznych, firmach transportowych i spedycyjnych;

Znajdziesz pracę jako:

 • Specjalista ds. transportu;
 • Specjalista ds. spedycji krajowej;
 • Specjalista ds. spedycji międzynarodowej;
 • Specjalista ds. importu i eksportu;
 • Agent celny;
 • Dyspozytor ładunkowy;
 • Organizator przewozów;
 • Sprzedawca usług spedycyjnych;