TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Z KWALIFIKACJĄ CUKIERNICZĄ  – co to za kierunek?

Praca w zawodzie technologa żywności – cukiernika  polega na wytwarzaniu różnego asortymentu ciast, ciastek, tortów, pralin z czekolady i deserów.

Uczniowie zdobywają umiejętności w tworzeniu dekoracji wyrobów gotowych, które dostarczają wrażeń smakowych i wizualnych konsumentowi. Technolog żywności – cukiernik ocenia jakość i przydatność surowców oraz prowadzi dokumentację związaną z rozliczeniem surowców i półproduktów.

Technolog żywności – cukiernik produkując wyroby cukiernicze posługuje się specjalistycznymi maszynami i urządzeniami, które w czasie kształcenia musi poznać i umieć je obsługiwać. Podczas nauki poznaje tajniki tworzenia dekoracji cukierniczych.

W trakcie 5-letniego cyklu kształcenia uczeń kształci się w zakresie dwóch kwalifikacji:

 • SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
 • magazynowanie surowców cukierniczych;
 • wytwarzanie wyrobów cukierniczych;
 • dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji.
 • SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych, która obejmuje:
 • wytwarzanie produktów spożywczych,
 • organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.

Jakich przedmiotów będę się uczył?

Program nauczania obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnokształcących, także przedmioty zawodowe takie jak m.in.: towaroznawstwo i technologię żywności, wytwarzanie i dekorowanie wyrobów cukierniczych, podstawy techniki, mikrobiologię, analizę żywności, działalność przedsiębiorstwa spożywczego oraz język obcy zawodowy.

Pamiętaj! Wybierając naukę w naszej szkole, otrzymujesz dwie profesjonalnie wyposażone pracownie do nauki zawodu oraz nowoczesne laboratorium analityczne w pełni przygotowane do przeprowadzania w nich egzaminów zawodowych!

Gdzie pojadę na wycieczki zawodowe?

Uczeń wybierający ten kierunek, może uczestniczyć w wycieczkach zawodowych do zakładów produkcyjnych, cukierni.

Gdzie i kiedy będę miał praktykę zawodową?

Praktyki odbywają się w klasie III i IV w wymiarze 140 godzin każda (tj. po 4 tygodnie).

Uczniowie tego kierunku mają do wyboru szeroką gamę praktyk zawodowych w cukierniach, zakładach produkcyjnych.  Pamiętaj, że w przypadku problemów ze znalezieniem miejsca praktyki, możesz liczyć na naszą pomoc!

Kiedy będę zdawał egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji?

Egzaminy odbywają się kolejno:

Kwalifikacja  SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych – pod koniec III klasy.

Kwalifikacja  SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych, w połowie V klasy.

Jakie języki obce mogę wybrać?

W naszej szkole obowiązkowo uczysz się języka angielskiego, a jako drugi wybierasz pomiędzy językami: niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Poza zajęciami „ogólnymi” z dwóch języków obcych (w tym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym), będziesz również miał możliwość uczęszczania na lekcje języka angielskiego zawodowego, które zapoznają Ciebie z terminologią związaną z tym zawodem.

Gdzie potem znajdę pracę?

Absolwent kierunku technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji SPC.01. produkcja wyrobów cukierniczych może zdobyć zatrudnienie w:

 • cukierniach i piekarniach;
 • zakładach produkcji cukierniczej;
 • kawiarniach;
 • lodziarniach;
 • restauracjach;
 • hotelach;
 • laboratoriach badających żywność;
 • zakładach przemysłu spożywczego;
 • hurtowniach zaopatrujących zakłady produkujące żywność;
 • prowadzenie własnej firmy branży spożywczej,
 • kontynuowanie nauki na wyższej uczelni.

na następujących stanowiskach:

 • cukiernik;
 • technolog żywności;
 • kierownik produkcji;
 • laborant;
 • pracownik produkcji;
 • doradca ds. żywnościowych;
 • przedstawiciel handlowy.

Nauka na kierunku technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji SPC.01. produkcja wyrobów cukierniczych pozwoli uczniowi rozwijać swoje zainteresowania cukiernictwem oraz zdobyć wykształcenie średnie i tytuł technika technologii żywności.