Nowość!!!

Klasa objęta innowacją przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych dalszym kształceniem na kierunkach związanych z żywnością i żywieniem oraz dla uczniów, którzy bezpośrednio po ukończeniu szkoły chcą pracować w zakładach gastronomicznych oraz firmach branży spożywczej.

Przewiduje się nawiązanie współpracy z Wydziałem Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Śląską Wyższą Szkołą Medyczną oraz firmami prywatnymi sektora spożywczego.

Utworzenie klasy objętej współpracą z takimi uczelniami zapewni wyższą jakość kształcenia i poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, a dodatkowe zajęcia z „Kontroli jakości żywności i żywienia” prowadzone przez specjalistów tej dziedziny, jeszcze bardziej uatrakcyjnią i podniosą poziom merytoryczny absolwentów.

Dzięki wprowadzonym elementom kontroli jakości żywności i żywienia, uczniowie kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych w przyszłej pracy będą mogli skuteczniej dbać najwyższą jakość dostarczanych surowców, kontrolować jakość wytwarzanych produktów, a także nadzorować przebieg produkcji oraz weryfikować czy końcowy produkt, wyprodukowany został zgodnie z przyjętymi normami. Ponadto uczniowie poznają i będą stosować w praktyce metody oceny sposobu żywienia, które z powodzeniem mogą wykorzystać m.in. w tworzeniu jadłospisu w zakładach typu zamkniętego.

Specjalność „Kontrola jakości żywności i żywienia” jest przeznaczona dla uczniów zainteresowanych dalszym kształceniem na kierunkach związanych z żywnością i żywieniem oraz tych, którzy bezpośrednio po ukończeniu szkoły chcą pracować w zakładach gastronomicznych oraz firmach w branży spożywczej.

„Kontrola jakości żywności i żywienia” to m.in.:

• zwiększony zakres zajęć praktycznych oraz praktyk na uczelniach i w firmach sektora spożywczego w celu lepszego przygotowania się do zawodu;

• przygotowanie uczniów do pracy w firmach prywatnych w branży spożywczej;

• wiedza o jakości surowców oraz przebiegu procesu produkcyjnego;

• znajomość zdrowego stylu życia poprzez ocenę sposobu żywienia człowieka;

• umiejętność określenia wpływu jakości żywności na zdrowie człowieka;