Współpraca pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie a Zespołem Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini

W dniu 8 listopada 2023r. nastąpiło podpisanie umowy dotyczącej współpracy partnerskiej pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie a  Zespołem Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini.

Dokument ten został podpisany przez prorektora ds. kształcenia, dr hab. inż. Andrzeja Bogdała, prof. URK, oraz dziekana Wydziału Technologii Żywności, prof. dr hab. Aleksandrę Dudę-Chodak, reprezentujących Uniwersytet. Ze strony szkoły, umowę podpisała mgr Renata Bębenek, dyrektor ZSECH w Trzebini. Inicjatorem porozumienia był mgr inż. Dariusz Łętowski, absolwent URK oraz nauczyciel ZSECH.

Celem podpisanej umowy jest wzajemne promowanie nauki w obszarze nauk rolniczych
i przyrodniczych na poziomie lokalnym i regionalnym. Dodatkowo, partnerzy zobowiązują się do wspólnego tworzenia inicjatyw związanych z szeroko pojętą edukacją młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Wydziałem Technologii Żywności.

Zgodnie z postanowieniami umowy, Uniwersytet obejmie patronatem klasy w których nauczanie koncentruje się na przedmiotach, będących obszarami kształcenia prowadzonymi przez tę Uczelnię,
w szczególności związanych z technologią żywienia.