Warsztaty z obsługi e-Płatnik

Warsztaty z obsługi e-Płatnik

W październiku uczniowie klasy 4EG – technik ekonomista kontynuowali udział w warsztatach organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dotyczących obsługi programu e-Płatnik. Zajęcia prowadziła Pani Małgorzata Łuszczek – Opiekun Płatników Strategicznych ZUS Odział Chrzanów. Uczniowie w praktyce ćwiczyli nabyte już umiejętności i zapoznali się z nowymi zagadnieniami obsługi Programu e-Płatnik, który umożliwia płatnikom składek tworzenie, weryfikację i wysyłanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych. Uwieńczeniem warsztatów było otrzymanie przez uczniów certyfikatów potwierdzających znajomość obsługi programu e-Płatnik.
Dziękujemy Pani Małgorzacie, absolwentce ZSE-CH za profesjonalizm i przyjazną, ciepłą atmosferę.