STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM „PRZYJAZNA SZKOŁA’’

W związku z udziałem naszej szkoły w realizacji projektów unijnych zaistniała możliwość przekazania 1% podatku na naszą szkołę poprzez dokonanie wpłaty na STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM „PRZYJAZNA SZKOŁA’’
nr KRS 0000031762 z dopiskiem – Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych 026200063245