Wizyta zawodoznawcza w ZUS w Chrzanowie

Wizyta zawodoznawcza w ZUS w Chrzanowie

Uczniowie klasy 3Ż kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbyli krótką wizytę zawodoznawczą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie.

Głównym celem wizyty była konfrontacja wiedzy zdobytej w szkole z praktycznym jej wykorzystaniem w działalności gospodarczej. W organizację i przebieg wizyty zaangażowanych było kilka osób, które w profesjonalny i przystępny sposób zapoznały naszych uczniów z historią, strukturą organizacyjną i zadaniami ZUS wobec przedsiębiorców.

Po przywitaniu przez pana Marcina Kymona  – Zastępca Dyrektora ds. Dochodów, wysłuchaliśmy interesującego wykładu pana Mateusza Kajdy – Inspektora z Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji o Platformie Usług Elektronicznych / PUE/. Pani Joanna Wątroba – Starszy Inspektor z Wydziału Ubezpieczeń i Składek wygłosiła wykład o podleganiu ubezpieczeniom społecznym. Pani Małgorzata Szala – p.o. Naczelnika Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji przygotowała nam wycieczkę po sali obsługi klientów i kancelarii, wcielając się w rolę przewodnika.

Mieliśmy okazję zapoznać się m.in. z działaniem „ZUSOMATa”. Jest to nic innego jak samoobsługowe urządzenie dedykowane wszystkim klientom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  Zusomaty są, obok portalu internetowego, Centrum Obsługi Telefonicznej i nowoczesnego Systemu Kierowania Ruchem, częścią składową projektu Platformy Usług Elektronicznych. Zusomaty są dostępne dla klientów ZUS 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Umożliwiają złożenie wniosku w ZUS zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Nadzór nad sprawnym i profesjonalnym przebiegiem naszej wizyty w ZUS sprawowała pani Barbara Korpała – Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji ZUS Oddział w Chrzanowie.

Uczniowie, nauczyciele i dyrekcja  pragną wyrazić uznanie dla organizatorów wizyty . Serdecznie dziękujemy.

/Maria Mendela, Elżbieta Głuch/