” Współpraca międzyinstytucjonalna na szczeblu Policja – Szkoła”

” Współpraca międzyinstytucjonalna na szczeblu Policja – Szkoła”

Dnia 30 marca odbyło się spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie na temat ” Współpraca międzyinstytucjonalna na szczeblu Policja – Szkoła”.

Celem tego spotkania było zapoznanie się z zadaniami realizowanymi na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej przez przedstawicieli Policji i Oświaty oraz wypracowanie kierunków tej współpracy umożliwiających rozpoznanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich.

 Naszą szkołę reprezentowały następujące osoby: dyrektor szkoły – Renata Bębenek, pedagog szkolny – Katarzyna Herbik oraz Maciej Trębacz.

 Na spotkaniu tym omawiane były też sprawy związane z Zintegrowaną Polityką Bezpieczeństwa.

Nasz szkoła uczestniczy w tym programie i stara się w tym roku o przedłużenie certyfikatu ” Szkoła Promująca Bezpieczeństwo „.

M.Trębacz.