Współpraca pomiędzy Największym Centrum Symulacji Lotniczej w Polsce, a Zespołem Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini

Współpraca pomiędzy Największym Centrum Symulacji Lotniczej w Polsce, a Zespołem Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini

W dniu 5 stycznia 2024 r., nastąpiło podpisanie umowy dotyczącej współpracy partnerskiej pomiędzy Simair – Największym Centrum Symulacji Lotniczej w Polsce, a Zespołem Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini. 

Dokument ten został podpisany przez Bartosza Kwiecińskiego, CEO Simair, Dyrektora Zarządzającego Centrum Symulacji Lotniczej w Warszawie oraz panią Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini mgr Renatę Bębenek.

Porozumienie to otwiera nowe drzwi dla uczniów, którzy będą mieli niepowtarzalną okazję poznawać tajniki lotnictwa z praktycznej strony, korzystając z wyjątkowej bazy dydaktycznej.

Dzięki tej współpracy, uczniowie będą mieli szansę na praktyki i szkolenia w centrum, wyposażonym w najnowocześniejsze symulatory, w tym Boeinga 737 MAX, Airbusa A320. 🛫👩‍✈️

Zgodnie z postanowieniami umowy Centrum Symulacji Lotniczej obejmie patronatem klasy o profilu Technik Eksploatacji Portów i Terminali, które kształcą się w naszej szkole. 

Z wyjazdów szkoleniowych będę natomiast mogli skorzystać również uczniowie innych oddziałów pasjonujący się lotnictwem. 

To dla naszej szkoły nie tylko partnerstwo, ale i możliwość rozwoju pasji lotniczych wśród młodych talentów.

Inicjatorem podpisania porozumienia była p. Beata Śledzińska.