Wykaz materiałów i przyborów oraz harmonogram wejść i wyjść – Egzamin zawodowy styczeń-luty 2022 r.

Wykaz materiałów i przyborów oraz harmonogram wejść i wyjść – Egzamin zawodowy styczeń-luty 2022 r.

Wykaz materiałów i przyborów, z których zdający może korzystać podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie styczeń-luty 2022 r.

W CZĘŚCI PISEMNEJ

  1. Długopis z czarnym tuszem
  2. Kalkulator prosty

W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

  1. Długopis z czarnym tuszem oraz:
l.p.kwalifikacjanazwa kwalifikacjiZdający przynosi na egzamin
1.AU.34Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalachkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2.AU.35Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjikalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka    
3.AU.36Prowadzenie rachunkowościkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka  
4.AU.31Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentówkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka    
5.TG.13Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskiekalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka    
6.TG.16Organizacja żywienia i usług gastronomicznychkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka  
7.CHM.03Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych ipróbek do badań analitycznychkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
8.T.11Planowanie i realizacja usług w recepcjikalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

HARMONOGRAM WEJŚĆ DO SZKOŁY I WYJŚĆ ZE SZKOŁY W CZASIE EGZAMINÓW ZAWODOWYCH: SESJA STYCZEŃ 2022 EGZAMIN PRAKTYCZNY

10 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK) egzamin o godz. 9.00

Wejście nr 1 (główne) –kl. 4S  (sale65, 30)

Wejście nr 2 (parking) – poprawki T.11 i CHM.03 ( sale 23,62)

Wejście nr 3 (boczne) –  kl. 4SP (sale 58, 63)

10 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK) egzamin o godz.13.00

Wejście nr 1 (główne) – 4G, 4EH/H  (sale 41,47,30)

Wejście nr 2 (parking) – 4PP i poprawki AU.34 (sale 63,27,49)

Wejście nr 3 (boczne) –  4D (sala 55)

ZDAJĄCY ZGŁASZA SIĘ NA EGZAMIN CO NAJMNIEJ 60 MINUT PRZED JEGO ROZPOCZĘCIEM!!!

EGZAMIN PISEMNY

11 STYCZNIA (WTOREK) egzamin o godz. 10.00

Wejście nr 1 (główne) – 4S (sale 30,76)

Wejście nr 3 (boczne) –  4SP (sale 58,63)

11 STYCZNIA (WTOREK) egzamin o godz. 12.00

Wejście nr 1 (główne) – 4G (sale 41,47)

Wejście nr 2 (parking) – 4EH/E, 4PP (sale 27,62,63)

Wejście nr 3 (boczne) –  4D, 4EH/H (sale 55,65)

ZDAJĄCY ZGŁASZA SIĘ NA EGZAMIN CO NAJMNIEJ 60 MINUT PRZED JEGO ROZPOCZĘCIEM!!!