XVIII Dzień Ziemi w Powiecie Chrzanowskim

XVIII Dzień Ziemi w Powiecie Chrzanowskim

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi pod hasłem – End Plastic Pollution”, dotyczyły walki z zanieczyszczeniem planety plastikowymi odpadami.

W imprezie tej wzięło udział 25 uczniów z 5 szkół powiatu chrzanowskiego. Przybyli do nas uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3, 5 i nr 8 w Trzebini, Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini.

Specjalnym gościem była Pani Aneta Rybak z Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie, która wygłosiła prelekcję na temat rodzajów odpadów plastikowych ich segregacji i przetwarzania.

W ramach obchodów Dnia Ziemi odbyły się konkursy ekologiczne:

  • Test wiedzy na temat zanieczyszczeń odpadami z tworzyw sztucznych,
  • Plakat z tkanin – „Świat bez zanieczyszczeń”
  • Praca – „Ogród w szkle”.

Jury miało trudne zadanie, ale po długich debatach udało się wyłonić zwycięzców.

W kategorii szkoły gimnazjalne:

I miejsce – SP nr 3

II miejsce – SP nr 8

III miejsce – SP nr 5

 

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce – Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini

II miejsce – Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie

 

Wszystkie drużyny otrzymały nagrody – artykuły biurowe oraz i pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Urząd Miasta Trzebinia oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

 

CENTRUM INFORMACJI EKOLOGICZNEJ
POWIATU CHRZANOWSKIEGO
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO – CHEMICZNYCH

mgr inż. Joanna Kulawik
mgr inż. Barbara Michalik