Porozumienie o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie zostało zawarte w 2018 roku. W ramach tej współpracy ZUS umożliwia uczniom Szkoły udział w warsztatach, w zajęciach ćwiczeniowych prowadzonych w Zakładzie i jednostkach podległych. Uczniowie uczestniczą w kolejnych edycjach projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS” . Projekt ten ma na celu budowanie świadomości na temat czym są ubezpieczenia społeczne i jakie są konsekwencje wykluczenia z tych ubezpieczeń. Popularnym wydarzeniem jest uczestniczenie uczniów w Olimpiadzie ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach”.

Strona partnera: https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/przystosowanie-jednostek-do-obslugi-osob-z-niepelnosprawnoscia-ruchu/oddzial-w-chrzanowie


11 maja 2022 roku nasi uczniowie kierunku technik ekonomista uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez panią Małgorzatę Łuszczek – Opiekuna Płatników Strategicznych ZUS Odział Chrzanów. Uczniowie w praktyce zapoznali się z obsługą Programu e-Płatnik, który umożliwia płatnikom składek tworzenie, weryfikację i wysyłanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych.

Pani Małgorzata Łuszczek, ekspert w tej dziedzinie, przekazała w sposób profesjonalny i praktyczny wiedzę w zakresu obsługi programu. Dzięki fachowym wskazówkom naszym uczniom zdecydowanie łatwiej będzie wkroczyć na rynek pracy. Miło nam też poinformować, że pani Małgorzata jest absolwentką Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini.