Porozumienie o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie zostało zawarte w 2018 roku. W ramach tej współpracy ZUS umożliwia uczniom Szkoły udział w warsztatach, w zajęciach ćwiczeniowych prowadzonych w Zakładzie i jednostkach podległych. Uczniowie uczestniczą w kolejnych edycjach projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS” . Projekt ten ma na celu budowanie świadomości na temat czym są ubezpieczenia społeczne i jakie są konsekwencje wykluczenia z tych ubezpieczeń. Popularnym wydarzeniem jest uczestniczenie uczniów w Olimpiadzie ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach”.

Strona partnera: https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/przystosowanie-jednostek-do-obslugi-osob-z-niepelnosprawnoscia-ruchu/oddzial-w-chrzanowie