14 grudnia 2023 r. – Zebrania z rodzicami uczniów klas piątych

14 grudnia 2023 r. – Zebrania z rodzicami uczniów klas piątych

Zebrania z rodzicami uczniów klas piątych14 grudnia 2023 r. godz. 18.00

Imię i nazwisko wychowawcyKlasaNumer sali
mgr Kawala IwonaV PS49 (I piętro)
mgr inż. Kulawik JoannaV PG51 (I piętro)
mgr Mędrzyk MonikaV PA53 (I piętro)
mgr inż. Michalik BarbaraV PR55 (I piętro)

Zebranie z rodzicami uczniów klasy 5PGH odbędzie się w innym ustalonym przez wychowawcę, p. Małgorzatę Sośnicę, terminie.