Żegnamy trzy nauczycielki, wybitne osobowości Ekonomika.

Żegnamy trzy nauczycielki, wybitne osobowości Ekonomika.

Nie ma takiego życia, 

Które by choć przez chwilę

Nie było nieśmiertelne”. 

ZSECH pożegnał trzy wspaniałe nauczycielki, wychowawczynie kilku pokoleń młodzieży.

Pani Teresa Rebs-Mańkowska, nauczycielka wychowania fizycznego, pracująca w ZSECH od 1.09.1972-31.08.2004.

Pani Maria Wantura, polonistka, metodyk języka polskiego, kształcąca młodzież Ekonomika w okresie od 1.09.1977-23.06.2000

Pani Janina Pałka, nauczycielka chemii, wicedyrektorka, pracowała w ZSECH od 15.08.1972-31.08.2002.

Przez wiele lat tworzyły historię naszej szkoły, której się poświęciły i oddały cząstkę siebie. Nigdy o nich nie zapomnimy.