Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 2023 r.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 2023 r.

Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej stała się okazją do włączenia w poczet uczniów klas pierwszych, którzy przy udziale Dyrekcji, zaproszonych gości i nauczycieli ślubowali wierność zasadom i wartościom zapisanym w tekście roty.  

W trakcie spotkania Pani Dyrektor złożyła na ręce Prezesa Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Chrzanowie Pana Remigiusza Lichoty podziękowanie za współpracę, zaangażowanie, dzielenie się pasją i doświadczeniem, a także włączanie młodzieży ZSECh do wielu akcji ekologicznych i turystycznych. Tym samym Pan Lichota dołączył do grona szlachetnych Przyjaciół Ekonomika.  

Ciekawym akcentem uroczystości była część artystyczna, w trakcie której młodzi szkolni aktorzy przenieśli zgromadzonych do Krakowa czasów Pana Twardowskiego – uczonego, gotowego podpisać cyrograf z diabłem, by wiedzieć jeszcze więcej. Rozdarcie między tym, co diabelskie a anielskie podkreślały spektakularne, żywiołowe układy taneczne w wykonaniu uzdolnionej młodzieży.