Ambasador działań ekologicznych

Ambasador działań ekologicznych

18 listopada odbyła się uroczysta gala podsumowująca IV Powiatową Olimpiadę Pszczelarską. Drużyna ZSE-CH w Trzebini w składzie: Anna Prowalska, Ewelina Urbaniak, Wiktoria Modrzejewska (wszystkie uczennice z klasy III Ż), pod opieką pani Joanny Kulawik oraz pszczelarza pana Tadeusza Fiołka, zdobyła Grand Prix dla najlepszego zespołu reprezentującego szkoły ponadgimnazjalne z powiatu chrzanowskiego. Co więcej przyznany został nam tytuł „POWIATOWY AMBASADOR DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH ROKU 2016”.

W ramach IV Powiatowej Olimpiady uczestniczy musieli przebrnąć przez pięć etapów:

I – wykonanie pracy w formie prezentacji multimedialnej „Pszczoła miodna w przyrodzie – od bartnictwa do pszczelarstwa”;

II – wystawa pszczelarska w szkole „Pszczoła mój przyjaciel”;

III – wykonanie pszczoły-maskotki Olimpiady Pszczelarskiej;

IV – test pisemny jednokrotnego wyboru związany z życiem i rolą pszczół w przyrodzie;

V – odpowiedź ustna opisowa (również tycząca podobnej tematyki).

/JK/