Baza transportowa w Jaworznie

Baza transportowa w Jaworznie

W dniu 2.12.2022 roku dwie klasy pierwsze 1 R i 1S miały możliwość odbycia zajęć praktycznych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Jaworznie. Dzięki uprzejmości pana Adriana Słupskiego mogliśmy zwiedzić całą bazę transportową, stacje naprawcze oraz posłuchać prelekcji na temat nowoczesnych autobusów miejskich, ładowanych elektrycznie za pośrednictwem pantografu. Podczas pobytu na terenie firmy uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat planowania transportu, spedycji i logistyki oraz możliwości organizacji i rozwoju zawodowego podczas praktyk zawodowych.

Wizyty i prelekcje w przedsiębiorstwach branżowych są niezwykle ważne dla młodzieży, która wybrała naukę w technikum. Pozwalają im zapoznać się z danym przedsiębiorstwem i w dużej mierze ułatwiają wybór i miejsce odbycia swojej praktyki zawodowej.

Po części zawodowej znaleźliśmy chwilę na integrację zespołów klasowych podczas gier i zabaw na torze sprawnościowym, na co jednak w budynku szkoły brakuje czasu.

Składamy podziękowania dla pana Adriana Słupskiego, który znalazł dla nas czas i podzielił się z nami swoją wiedzą zawodową i z chęcią przyjmuje praktykantów na realizację praktyki zawodowej.