Dofinansowanie do biletów miesięcznych

Dofinansowanie do biletów miesięcznych

Przypominamy, iż nadal istnieje możliwość częściowej refundacji kosztów zakupu biletów miesięcznych na środki komunikacji publicznej. Program dofinansowania dotyczy uczniów płacących powyżej 70 zł miesięcznie oraz spełniających pozostałe, określone w uchwale rady powiatu warunki. Wszelkich informacji udziela obecnie pani Romana Rusek.

Uchwała rady powiatu dotycząca „Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych” jest dostępna TUTAJ.