Dzień na komendzie policji

Dzień na komendzie policji

Uczniowie klasy 3G uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w ramach szesnastej edycji programu „Dzień Przedsiębiorczości” w Powiatowej Komendzie Policji w Chrzanowie. Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Poprzez udział w programie uczniowie mieli możliwość: odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne, zweryfikowania swoich wyobrażeń o zawodzie, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową, zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą. Młodzież miała niecodzienna okazję zapoznać się m.in. z nowoczesną strzelnicą Powiatowej Komendy Policji w Chrzanowie oraz najnowszymi technikami w służbie kryminalistyki, zaprezentowanymi przez speców od zabezpieczania śladów. Pouczającym jest fakt, że każdy człowiek pozostawia po sobie ślady, nawet jeżeli nie widać ich „gołym” okiem. Rolą technika jest ich ujawnienie i zabezpieczenie w takiej formie, aby mogły posłużyć do dalszych badań. Fachowo nazywamy ten proces kryminalistycznym zabezpieczeniem śladów. Dla technika brak śladów to także cenna wskazówka. Można wówczas wnioskować, że przestępca starannie przygotował się do popełnienia czynu, a wtedy technik bazuje na innych śladach np. pamięciowych, które zachodzą w umyśle świadka lub ofiary przestępstwa.  

Zarówno młodzież, nauczyciele i Dyrekcja pragną podziękować ślicznie za życzliwość i profesjonalizm organizatorom Dnia Przedsiębiorczości w Powiatowej Komendzie Policji w Chrzanowie.

/opracowała Maria Mendela, PS/