Dzień Ziemi

Dzień Ziemi

„Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje” (La naturaleza no conoce recompensa ni castigo, conoce solo las consecuencias) R.Ingersoll

Jesteśmy pokoleniem, które w sposób świadomy porusza tematy naszej więzi z naturą oraz możliwości ochrony przyrody i klimatu. Z tego powodu, młodzież klas czwartych na lekcjach języka hiszpańskiego prowadzonych przez p. K. Szafraniec-Witkowską chętnie podjęła się wykonania prezentacji dotyczących tematów związanych z ekologią. W taki oto sposób rozpoczęliśmy obchody Dnia Ziemi w naszej szkole.

Na następną część obchodów zapraszamy 10 maja. W tym dniu Centrum Informacji Ekologicznej Powiatu Chrzanowskiego przy ZSECH w Trzebini organizuje na Platformie Microsoft Teams webinarium pod hasłem „Przywróć naszą Planetę”. W czasie spotkania wykład pt. „Czy grozi nam katastrofa ekologiczna” wygłosi zaproszony gość dr inż. Anna Salachna- adiunkt Instytutu Ochrony i Inżynierii Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Najciekawsze prezentacje wykonane przez uczennice:

Weronikę Dudek kl.4 EG

Elżbietę Kaszubę i Emilię Mądrzyk kl.4 PS

Dorotę Wójtowicz kl.4B

Oliwię Kasprzyk i Sandrę Wilczak kl.4P