Konkurs konwersacji w języku angielskim

Konkurs konwersacji w języku angielskim

Zapraszamy wszystkich uczniów biorących udział w konkursie konwersacji na zajęcia przygotowujące. Na spotkaniach zapoznacie się z zasadami i kwestiami organizacyjnymi, ale przede wszystkim z metodami i technikami użytecznymi w przygotowaniu wypowiedzi ustnej. Udział w zajęciach pozwoli Wam poprawić umiejętność szybkiego formułowania treści w języku angielskim.

Tematyka zajęć:

Zasady konkursu

Tematyka konkursu

Wykorzystanie zasobów Internetu

Budowanie banku słownictwa

Mapa myśli

Wykorzystanie synonimów

Budowanie przemyślanej wypowiedzi ustnej i wiele innych…