Wytyczne dla zdających egzamin maturalny w 2021

Wytyczne dla zdających egzamin maturalny w 2021

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dla zdających egzamin maturalny w 2021 r. w Zespole Szkół
Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini związane z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego.