Harmonogram egzaminu zawodowego – styczeń 2023 r. i wykaz przyborów

Harmonogram egzaminu zawodowego – styczeń 2023 r. i wykaz przyborów

Harmonogram szkolny EGZAMINU ZAWODOWEGO STYCZEŃ 2023 – część pisemna

Każdy zdający:

– zgłasza się na egzamin co najmniej 60 minut przed jego rozpoczęciem w stroju odświętnym

– posiada dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport lub legitymację szkolną)

– posiada długopis z czarnym tuszem oraz dodatkowo przybory wyszczególnione w osobnym Komunikacie

Harmonogram szkolny EGZAMINU ZAWODOWEGO STYCZEŃ 2023 – część praktyczna

Każdy zdający:

– zgłasza się na egzamin co najmniej 60 minut przed jego rozpoczęciem w stroju odświętnym lub

  przebiera się  w ubranie robocze, o ile jest to wymagane

– posiada dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport lub legitymację szkolną)

– posiada długopis z czarnym tuszem oraz dodatkowo przybory wyszczególnione w osobnym Komunikacie


Wykaz materiałów i przyborów, z których zdający może korzystać podczas egzaminu zawodowego – styczeń 2023r.

W CZĘŚCI PISEMNEJ

  1. Długopis z czarnym tuszem
  2. Kalkulator prosty

W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

  1. Długopis z czarnym tuszem oraz:
l.p.kwalifikacjanazwa kwalifikacjiZdający przynosi na egzamin
1.AU.34Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalachkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2.AU.31Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentówkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka        
3.CHM.03Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznychkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka          
4.SPL.03Obsługa ładunków w portach i terminalach  kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka        
5.SPL.05Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów    kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka  
6.HGT.12Organizacja żywienia i usług gastronomicznych  kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka  
7.EKA.05Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnychkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka        

Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.