Rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczni w sieci”

Rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczni w sieci”

Tematem tegorocznej edycji wewnątrzszkolnego konkursu informatycznego było zagadnienie: „Czym jest cyberprzemoc i jak jej zapobiegać”. Konkurs został przeprowadzony w klasach pierwszych. Spośród 71 prac nauczyciele naszej szkoły wybrali trzy najlepsze projekty.

Miejsce I: Agnieszka Smółka, Olga Kielar, Gabriela Chmielowska
(klasa: 1R)

Miejsce II: Jakub Kubik, Julian Chłopek, Kamil Baran, Maciej Jarosiński
(klasa: 1S)

Miejsce III: Emilia Roczniewska, Aleksandra Paliwoda, Nadia Ścigaj
(klasa: 1A)

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, karty podarunkowe, a efekt ich prac widoczny jest tutaj.

Laureatom gratulujemy!