Europejski Dzień Seniora 2023

Europejski Dzień Seniora 2023

Szkolny Klub Wolontariatu wziął udział w obchodach Europejskiego Dnia Seniora w siedzibie Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Jutrzenka” w Libiążu. Wolontariusze złożyli seniorom życzenia i przekazali wykonane własnoręcznie upominki.

Od dłuższego czasu zauważalny jest demograficzny proces starzenia się społeczeństwa, dlatego też cieszy fakt, że starość przestaje oznaczać zniedołężnienie, a staje się kolejnym etapem życia, w którym osoby starsze mogą realizować swoje zamierzenia oraz rozwijać własne zainteresowania. Od niedawna zmienia się na lepsze wizerunek seniora. Coraz częściej poszukują oni nowych form aktywności i zaczynają uczęszczać do Klubów Seniora, Uniwersytetów III Wieku, do lokalnych stowarzyszeń. Chcą zdobywać nową wiedzę i poszukiwać nowych metod rozwoju.

Podejmowane przez nasz Klub działania na rzecz osób starszych zwiększają integrację międzypokoleniową i przedstawiają osoby w dojrzałym wieku, jako pełne energii i chęci do działania.