Finalistka Olimpiady

Finalistka Olimpiady

2 czerwca 2023 roku odbyło się w Krakowie uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców, laureatów i finalistów trzech olimpiad. Finalistką Olimpiady Ochrony Środowiska i Chemii Zrównoważonego rozwoju została Karolina Bystrzowska z klasy IVPA – opiekun – Alicja Mielus.

Karolina jako finalistka jest zwolniona z części pisemnej egzaminu zawodowego, a także decyzją senatu UJ laureaci i finaliści olimpiady otrzymają 100% jako wynik z chemii w rekrutacji na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.