Harmonogram pracy pedagoga szkolnego

Harmonogram pracy pedagoga szkolnego

W celu umożliwienia łatwiejszego kontaktu uczniów i rodziców z pedagogiem szkolnym podajemy aktualny harmonogram godzin pracy pedagoga

Poniedziałek: 8.00-14.00

Wtorek: 8.00-12.30 / 16.00-19.00

Środa: 8.00-12.00 / 16.00-19.00

Czwartek: 7.50-12.50 / 16.00-19.00

Piątek: 9.10-13.40

Informujemy, że w podanych godzinach pedagog  jest stale dostępny na Messengerze i Platformie Teams.