Zajęcia szkolne 25 marca – 24 maja 2020 r.

Zajęcia szkolne 25 marca – 24 maja 2020 r.

Informujemy, że w okresie od 25 marca 2020 r. do 24 maja 2020 r. nastąpi czasowe ograniczenie funkcjonowania ZSECh w Trzebini w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W okresie tym szkoła będzie realizowała zadania dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauczanie zdalne będzie realizowane w szczególności:


1) Z wykorzystaniem:
a) materiałów udostępnionych przez MEN na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej pod adresem www.epodreczniki.pl,
b) materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i OKE w Krakowie,
c) materiałów prezentowanych w programach telewizyjnych i radiowych,
d) materiałów wskazanych przez nauczyciela;

2) Przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

3) Z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (m.in. dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna, Skype, Messenger, Whatsapp) zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem.

O wyborze sposobu realizacji nauczania zdalnego decyduje nauczyciel.
Uczniowie oraz rodzice będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

O wszystkich zmianach i aktualnościach będziemy informowali na bieżąco w komunikatach, w związku z tym proszę o systematyczne sprawdzanie i odczytywanie wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną.

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych