Zawieszenie zajęć szkolnych

Zawieszenie zajęć szkolnych

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 12 do 25 marca 2020 r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w ZSE-Ch w Trzebini. W tym czasie nauczyciele pozostają w gotowości do pracy. 12 marca o 12.00 odbędzie się posiedzenie rady pedagogicznej, poświęcone tej kwestii.

Uczniowie przez czas zawieszenia zajęć zobligowani są do pozostawania w domach, niepodejmowania ryzykownych wyjazdów, unikania zatłoczonych miejsc oraz bieżącego śledzenia wiadomości w dzienniku elektronicznym.