III Olimpiada Pszczelarska

III Olimpiada Pszczelarska

SPRAWOZDANIE

III Powiatowa Olimpiada Pszczelarska „Rola pszczoły miodnej i jej znaczenie w ekosystemie” dla szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych Powiatu Chrzanowskiego zorganizowana została przez Powiatową Radę Bartniczą z siedzibą w Chrzanowie przy współpracy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini.

Powiatowa Rada Bartnicza wyznaczyła opiekuna pszczelarza dla każdego zespołu biorącego udział w Olimpiadzie. Opiekun ten miał za zadanie służyć wszelką pomocą w zakresie tematyki olimpiady przez cały okres jej trwania. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach opracował pytania z dziedziny pszczelarstwa i ekologii.

Olimpiada składała się z 3 kategorii konkursowych:

  1. konkurs plastyczny, polegający na wykonaniu plakatu na temat „Pszczoła miodna w przyrodzie”
  2. Konkurs plastyczny, polegający na wykonaniu dowolnej bryły plastycznej o tematyce pszczelarskiej.
  3. test z zakresu wiedzy o życiu i roli pszczół w przyrodzie (część testowa odbyła się w ZSE-Ch w Trzebini dnia 21 października 2015 r.).

Oceny wszystkich kategorii konkursowych dokonała Komisja Konkursowa, składająca z przedstawicieli Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Powiatowej Rady Bartniczej, Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Krakowie.

Ogłoszenie wyników oraz podsumowanie III Olimpiady Pszczelarskiej odbyło się na uroczystej gali w dniu 20 listopada 2015 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini.

 

Spośród pięciu drużyn ze szkół gimnazjalnych podium zdobyli:

I miejsce drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Trzebini (Natalia Dudek, Natalia Chlupka, Anna Nowotarska). Opiekę sprawowali: mgr Bożena Chytry i mistrz pszczelarstwa Włodzimierz Ochfat

II miejsce drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Chrzanowie (Julia Korzec, Aleksandra Knapik, Malwina Kaczor). Opiekę sprawowali: mgr Magdalena Stanclik i mistrz pszczelarstwa Kazimierz Postrorzny

III miejsce drużyna z Publicznego Gimnazjum w Płazie (Marcelina Mikłas, Kamila Płoszyca, Paulina Stawarz). Opiekę sprawowali: mgr Marzena Szczypczyk i mistrz pszczelarstwa Jacek Chrząścik

 

Spośród dziewięciu drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych podium zdobyli:

I miejsce drużyna z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini (Anna Prowalska, Natalia Romanowska, Karol Nowakowski). Opiekę sprawowali: mgr Joanna Kulawik i mistrz pszczelarstwa Tadeusz Fiołek

II miejsce drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie (Paulina Likus, Dominika Pikur, Aleksandra Zembala). Opiekę sprawowali: mgr Beata Urbańczyk i mistrz pszczelarstwa Jerzy Oczkowski

III miejsce drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie (Karolina Tabak, Magdalena Nowakowska, Agnieszka Synal). Opiekę sprawowali: mgr Beata Łapuszek i mistrz pszczelarstwa Jerzy Oczkowski

 

Tegoroczną uroczystość uświetnił występ młodzieży z Powiatowego Domu Kultury w Trzebini oraz pięknie nakryty stół ze smakołykami przygotowanymi przez uczniów klas gastronomicznych z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini.

/J. Kulawik/