Ilość wolnych miejsc w klasach pierwszych w ZSE-Ch w Trzebini

Ilość wolnych miejsc w klasach pierwszych w ZSE-Ch w Trzebini

technik analityk – 3

technik ekonomista – 5

technik spedytor – 5

technik eksploatacji portów i terminali – 10