Badania lekarskie dla kandydatów klas pierwszych 2021/2022

Badania lekarskie dla kandydatów klas pierwszych 2021/2022

Kandydaci do klas pierwszych!

Można odbierać skierowania na badania lekarskie (wydawane w godzinach 8-15). Zaświadczenia uzyskane od lekarza należy dostarczyć do naszej szkoły do 30 lipca 2021 r. Kandydaci wszystkich kierunków otrzymują skierowanie do lekarza medycyny pracy.

Natomiast kandydaci do klas technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik żywienia i usług gastronomicznych: specjalność dietetyka i fitness otrzymują dodatkowo skierowanie do SANEPID-u, w celu wykonania badań sanitarno-epidemiologicznych. Osoby te najpierw udają się do SANEPID-u po pojemniki na badania, a następnie z otrzymanym wynikiem oraz zakupioną książeczką zdrowia kierują się do lekarza medycyny pracy.