Podsumowanie  akcji charytatywnej

Podsumowanie akcji charytatywnej

Bardzo serdecznie dziękujemy darczyńcom, którzy w ramach akcji „Kolorowy powrót do zdrowia” przekazali książeczki do czytania, kolorowanki i artykuły piśmiennicze dla dzieci z Oddziału Pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Akcja została przeprowadzona w naszej szkole w miesiącu czerwcu. Wolontariusze wraz z opiekunem przygotowali w szkole tematyczną dekorację zachęcającą do zbiórki rzeczy.

Na rzecz Szpitala przekazaliśmy 60 książeczek do czytania, 45 kolorowanek, kredki, pisaki. Z funduszy pozyskanych w szkolnej zbiórce makulatury zakupiliśmy 120 butelek wody mineralnej i słodycze. Uśmiech radości, który gościł na twarzach dzieci, którym wręczaliśmy dary był odpowiedzią na pytanie: Dlaczego warto pomagać?

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu

Katarzyna Szafraniec-Witkowska